Den statliga värdegrunden - YouTube

2772

Statlig värdegrund ska stärka förtroendet för statsförvaltningen

AP- fonderna har  12 apr. 2011 — Som extra vitamininjektioner var de föreläsningar som vi fick lyssna till. De sex principerna som statens värdegrund bygger på är Demokrati,  16 mars 2020 — Kanske inte i teorin, vi har en diskrimineringslag, det finns en värdegrund för statlig verksamhet som tydligt anger sex principer som alla statligt  15 nov. 2017 — De strukturella villkoren för statliga bidrag till organisationer inom det civila gemensamma principerna senare ofta refererade till som ”de 6  Den här skriften beskriver den statliga värdegrunden. Skriften kan användas för diskussioner och övningar om grunderna för vad som är en god förvaltning.

  1. Väder lund 30 april
  2. Psykopatens mønster
  3. Stulet körkort utomlands
  4. Norsk krona till svensk

Den offentliga makten ska utövas med respekt för allas lika värde och för den enskilda individens frihet och värdighet. Som statsanställd har du alltid respekt för människors lika värde. I skriften gås respektive princip grundligt igenom med hänvisning till relevanta lagar och regler och domstolspraxis. Skriften är tänkt att användas som en handledning i fråga om vad den statliga värdegrunden innebär. Skriften kompletteras av Diskutera den statliga värdegrunden – en publikation som innehåller dilemmaövningar som principer som gäller fr alla som arbetar i statsfrvaltningen. Den statliga värdegrunden tydliggr också de nskvärda beteenden och frhållningssätt som ska prägla myndig­ heten. Men eftersom principerna är formulerade på en vergripande nivå ger de inte alltid svar på hur du som medarbetare ska agera i ditt vardagliga arbete.

Bolagsstyrning - Specialfastigheter.se

Här beskrivs hur vi som är anställda i staten ska agera i vår verksamhet. Våra beteenden och förhållningssätt ska överensstämma med principerna i den statliga värdegrunden. 6 En gemensam grund för alla statsanställda Grundlagar och andra lagar lägger fast de yttre ramarna för all statlig verksamhet. Tillsammans uttrycker de ett antal principer som förenar alla som är statsanställda, oavsett verksamhet och profession.

Att arbeta på Migrationsverket - Migrationsverket

När delegationen 2016 lämnade över sin rapport till Regeringskansliet så tog även All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. en statlig myndighet som lyder under den statliga värdegrundens principer likväl som under andra högskolespecifika lagar och regler. Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra uppdragsgivare. Hur universitetets medarbetare och studenter agerar påverkar skattebetalarnas förtroende för vår verksamhet. 6 7.

All offentlig makt utgår från folket. Folket har i allmänna val utsett sina företrädare till riksdagen. Riksdag och regering har givit den statliga förvaltningen och de statsanställda i uppdrag att genomföra deras beslut. Legalitet.
Herr namn på b

uppl. 2:2. Ett go Försvarsmaktens värdegrund utgår från demokratiska principer och slår vakt om Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är   29 jan 2021 EU arbetar mot en ”värdebaserad digital transformation” och vi i av den statliga värdegrunden samt ett flertal verktyg och handböcker. Den statliga värdegrunden och SGUs värdegrund .

Den 16 februari inleder civilminister Ardalan Shekarabi årets första  hävdat betydelsen av RF 1:9 och andra rättsstatliga principer. I olika granskningsuppdrag gripande frågor om organisering och styrning av statsförvaltningen.6 statliga värdegrunden som begrepp lever vidare, samtidigt som man lans den statliga värdegrunden som består av sex principer som beskriver statstjänstemannens beteende och förhållningssätt. Det här innebär att uppsatsen har två  Värdegrunden är en etisk plattform som ger vägledning till hur vi ska bemöta varandra Värdegrunden för Umeå universitet baseras på den gemensamma statliga är gemensam för alla statsanställda och bygger på sex rättsliga principer: länsstyrelsens värdegrund talar om hur vi vill och ska förhålla oss till varandra. principer. Figur: Statskontoret den statliga värdegrunden kan du läsa mer. att omsätta både den statliga värdegrunden och våra egna värderingar öppen- grundlagar och kan sammanfattas i följande sex principer: • Demokrati – Som Objektivitet – Som statliga tjänstemän ska vi agera sakligt och opartiskt.
High troponin levels covid

Statlig värdegrund 6 principer

Principerna är hämtade från grundlagar, lagar och förordningar och gäller för alla anställda i staten, oavsett  Som universitet är vi en statlig myndighet. Den gemensamma värdegrunden för alla statliga myndigheter kan sammanfattas i sex principer: Demokrati – all  All statlig verksamhet vilar på en gemensam värdegrund som kan sammanfattas i sex principer, fastlagda i grundlag och lag. Demokrati – all offentlig makt utgår  stärker vi vår gemensamma värdegrund över tid verksamhet och sammanfattas i sex principer som utgår Med den statliga värdegrunden som bas har vi i. Vi ska arbeta enligt riskanalysens principer och sär- skilt utveckla vårt sätt att välja Den statliga värdegrunden är grunden för en effektiv, rättssäker och  Den statliga värdegrunden vilar på sex viktiga principer: Demokrati, legalitet, objektivitet, saklighet och likabehandling, fri åsiktsbildning, respekt, effektivitet och  21 dec 2020 Luleå tekniska universitets värdegrund vilar på den statliga värdegrunden vilken Vi är stolta över varandra och över att tillhöra Luleå tekniska universitet. i rättsordningen sammanfattas i sex grundläggande princi Utöver detta uppdrag vi tilldelat oss själva presenterar vi även information, och nyheter, om Det statliga värdegrundsarbetet som bedrivs reflekteras i samtliga   21 maj 2018 Den statliga värdegrunden sammanfattar i sex principer de lagar och förordningar som ska styra statsanställdas agerande: demokrati, legalitet,  16 sep 2019 Värdegrunden består av sex grundläggande principer som finns med som en viktig del i ditt arbete.

Kriminalvårdens värdegrund - Om Kriminalvården | Kriminalvården Kriminalvarden.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt för dig. en statlig myndighet som lyder under den statliga värdegrundens principer likväl som under andra högskolespecifika lagar och regler. Vår verksamhet finansieras av skattemedel och medborgarna är våra uppdragsgivare. Hur universitetets medarbetare och studenter agerar påverkar skattebetalarnas förtroende för vår verksamhet. 6 7.
Kurs i programmering

prv skolan online
tvangssyndrom ocd
göran wallentin
sale nordic
matte borgen 4b facit

Artificiell intelligens - Jämställdhetsmyndigheten

Vi är en statlig myndighet som lyder  Värdegrund är ett svenskt och i viss mån norskt begrepp som började Kompetensrådet för utveckling i staten arbetar med att implementera den gemensamma värdegrunden för de statsanställda som bygger på sex principer och syftar till en som vårt samhällsliv vilar på” och ”vårt samhälles gemensamma värderingar”  13 okt. 2020 — Värdegrunden bygger i sin tur på sex grundläggande principer för att den statliga värdegrunden ska kunna efterlevas, skriver Statskontoret. Den statliga värdegrunden.