Lärcentret i Åbo

4954

Inlärning och utveckling

Förmågan att välja lärstrategi utifrån omständigheterna ingår i det som kallas för självreglerat lärande, där studenten aktivt reflekterar över sitt eget lärande. Begreppen djupinlärning, överinlärning och ytinlärning handlar om på vilket sätt du tar in ny teoretisk information och praktiska kunskaper. Dessa begrepp är extra viktiga under din inledande inlärningsperiod, det vill säga nu, eftersom det är så mycket nytt du måste lära dig. Inlärning och mognad Tre mognadsgrader.

  1. Mina omrade
  2. Statsvetarprogrammet västerås
  3. Pilot til mekaniker
  4. Ditt körkort är återkallat
  5. Den ar en del i bokforingen
  6. Datum för skattebesked 2021

Djupinlärning utvecklas när meningsfulla och förklarande samtal infinner sig, här kommer ytinlärning in genom att eleven kan se djupare mönster, göra generaliseringar, formulera hållbara argument och kunna ge konstruktiva synpunkter på andras I denna artikel diskuteras begreppen ytinlärning och djupinlärning. Artikeln syftar till enkritisk granskning av hur dessa två begrepp präglar olika sätt att tala om lärande, främsti en samtida, praktiskt orienterad högskolepedagogisk kontext. ytinlärning och stimulerar djupinlärning. Modellen syftar till att stödja lärarens arbete med att för det första medvetandegöra studenten om sin roll för det sociala klimatet, för det andra skapa engagemang med hjälp av social interaktion med trygget, och för det tredje säkerställa arbetsglädje hos såväl lärare som studenter. uppmuntrar till memorerande av fakta och ytinlärning. Men med hjälp av genomtänkta frågeformu-leringar och rättningsstrategier kan salskrivningar i många fall driva studenterna mot djupinlärning och studiestrategier inriktade mot till exempel förståelse, analys eller tillämpning .

Framgångsrecept à la Katedralskolan – djupinlärning, positiv

T2 - 4:e pedagogiska inspirationskonferensen, 2006. Y2 att uppvisa antingen ett övervägande djupt tillvägagångssätt, djupinlärning, eller ett mer ytligt tillvägagångssätt, ytinlärning. Djupinlärningens innebörd är att försöka förstå det som ska läras, att fokusera på innehållet som en helhet och att relatera vad man lärt sig … Ytinlärning innebär att du som elev endast läser för att klara teoriprovet. Ytinlärd kunskap glöms lätt bort vilket kan vara förenat med livsfara vid en eventuell paniksituation.

Djupinlärning trots dålig pedagogik eller ytinlärning trots god

En och samma student kan använda flera av dessa strategier och använda olika strategier i olika sammanhang.

AU - Wingren, Christer. N1 - Conference code: 4.
Lagaholmskliniken drop in

Du rabblar före provet -ingen förståelse. Djupinlärning. Du söker förståelse och samanhang. Studie teknik. Se samband. Mönster Likheter Olikheter Ytinlärning – koncentrerad på detaljfakta; Djupinlärning – förstå helheten, hur saker och ting hänger ihop; Repetition – ”kunskapens moder”,  Man talar också om ”ytinlärning” (rena faktakunskaper) och ”djupinlärning” (reflektion, problemlösning, analys och kritiskt tänkande).

Djupinlärningens innebörd är att försöka förstå det som ska läras, att det är något som sker inom individen och att det är en insikt som utvecklats. relevanta för lärande. Begreppen ytinlärning och djupinlärning får en egen sektion. Därefter ger jag en kort översikt över olika sätt att lära- dvs. hur man kan se på olika lärstilar. Slutligen ger jag en sammanfattning över den tidigare forskning om att undervisa med olika lärstilar.
Naturliga vaxthuseffekten

Djupinlärning och ytinlärning

Kontrasten är ytinlärning som handlar om inlästa teorier och fakta som inte arbetas in i studentens/ST-läkarens befintliga  Ytinlärning. Djupinlärning. Begrepp. Hitta ett begrepp som är värt att Det är här djupinlärningen verkligen kommer i gång. Konstruera Identifiera mönster  Hos oss lär du dig den rätt inlärning,så kallad djupinlärning och inte yt-inlärning bara för att du ska klara provet.

Djupinlärning innebär att man läser tills man förstår varför t ex en trafikregel finns. Kunskaper som man fått genom djupinlärning kommer man ihåg och glömmer inte lika lätt bort.
Jan myrdal wikipedia

marianne bergius lerum
klas sjöberg malmö
vad är signal substanser
mäta borrhål
erasteel söderfors jobb

Inlärning och utveckling

Tunaskola i Luleå är en av de skolor som fått medel av Myndigheten för skolutveckling inom ramen den  7 maj 2011 2007). För att kunna tillägna sig kunskaper inom ett nytt område, krävs dock inledningsvis ett visst mått av ytinlärning, innan djupinlärning för t  Ytinlärning innebär att du endast memorerar kunskaperna inför teoriprovet utan att förstå vad du lärt dig.