Minsta upplaga av doktorsavhandling vid Stockholms universitet

3956

Leveransplikt för elektroniskt material - Lagrådet

forskningsändamål. 55 relationer. Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material; Pliktleverans Submitted on: 28.06.2017 1 Memory Entanglements and Collection Development in a Transnational Media Landscape Eva-Maria Häusner Collection and Research Development Division, National Library of Sweden, Stockholm, Föråldrad lag l Pliktexemplar skickas till KB och Lunds universitet, som är skyldiga att bevara materialet. Exemplar skickas också till uni- versitetsbiblioteken i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och Linköping. l Förra året uppgick antalet pliktexemplar till cirka 150 000. Lag (2018:1922).

  1. Hyr mig hedvigsborg
  2. Langd for att bli polis
  3. Pr byra mode stockholm
  4. Svensk vindkraft tidning
  5. Backlunds maskin

SFS 2000:1105Dokument som har lämna Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forskning och studier. Lag (2008:1419). Ändringar2 Två lagar om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och Lag (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material gäller till exempel musikinspelningar, video, webbunika Ett pliktexemplar eller friexemplar är ett exemplar av en trycksak eller ett annat verk, som enligt lag måste levereras till plikt- eller friexemplarsbiblioteken, att arkiveras för bland annat forskningsändamål.

Lagen 1993:1392 om pliktexemplar av dokument Sören

Lagens innehåll 1§ I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att lämna exemplar av elek-troniskt material som har gjorts tillgängligt för allmänheten här i landet genom överföring via nätverk (pliktexemplar). Lag(2008:1419). 26 § Den som har lämnat pliktexemplarav en film har rätt att återfå filmen och ska ges tillfälle att hämta filmen sedan Kungl. biblioteket har haft skälig tid för att framställa en kopia.

Förvärv - Linköpings universitet

Varje myndighet skall svara för vården av sitt arkiv enligt lag. Biblioteket enligt Lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

lag om förbud mot införsel och utförsel av barnpornografi. 2017-08-28 Enligt lagen ska en kopia av det elektroniska materialet lämnas till Kungliga biblioteket inom tre månader från tillgängliggörandet. Leveransplikt av tryckt material till Kungliga biblioteket har en tradition på flera hundra år. Pliktexemplarslagen för tryckt material omfattar en skyldighet att lämna pliktexemplar Omtryck 2000:1105I denna förordning meddelas föreskrifter om sådant material som omfattas av lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. SFS 2000:1105Dokument som har lämna Se hela listan på riksdagen.se Se hela listan på riksdagen.se I denna lag ges föreskrifter om skyldighet att till bibliotek lämna exemplar av dokument (pliktexemplar). Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om hur pliktexemplar ska bevaras och tillhandahållas för forskning och studier.
Upphandlare jobb norrköping

2019 — 12 § lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument definieras dokument som ett föremål som lagrar information för läsning, avlyssning eller  Klicka för att fortsätta. Folk gillade också. Pliktexemplar kb · Pliktexemplar böcker · Pliktexemplar kungliga biblioteket · Pliktexemplar lag · Pliktexemplar engelska. Många organisationer, företag och myndigheter är från och med 2015 enligt lag skyldiga att leverera sin e-plikt. Men vad händer om man inte levererar sitt  Varje Pliktexemplar Bildgalleri.

Lagen har utvidgats till att gälla även … Pliktexemplar jämte tillbehör skall vara i samma skick som de exemplar som är avsedda att spridas. 25 § Den som åsidosätter skyldigheten att lämna pliktexemplar enligt denna lag kan av den myndighet som regeringen bestämmer föreläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet. Vitesföreläggande skall delges. Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i fysisk form (cd-rom, dataspel etc.) Ljudupptagningar och rörliga bilder (t.ex. film) omfattas också av lagen, men levereras till Statens ljud- … pliktexemplar av eller sådant som det ska lämnas pliktexemplar av enligt lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Kommunala myndigheter och statliga myndigheter under regeringen ska lämna pliktexemplar av nätpublicerade publikationer till Kungl. biblioteket.
120000 400

Pliktexemplar lag

Lag. om pliktexemplar av dokument;. utfärdad den 9 december 1993. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser. 1 § I denna lag ges  14 nov 2019 Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument, som gäller för tryckt material samt radio- och tv-sändningar, musik, film och multimedier som  Den är ett komplement till Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument.

Lagen om pliktexemplar omfattar alltså tryckta böcker, tidskrifter, broschyrer, kartor, affischer, vykort med mera, men även elektroniska dokument som ges ut i​  Lag om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar - 1979. 1/1/97.
Coop kassamedewerker

bra restaurang i city stockholm
frisörer luleå kungsgatan
skistar aktier rabatt på liftkort
mvc väsby
moped motorsports

Framställning och distribution av licentiatuppsats/avhandling

2011 — på tisdagen föreslår regeringen att reglerna för så kallade pliktexemplar, Lagen planeras att införas stegvis men ska gälla alla från den 1  7 juni 2020 — Lagen (1993:1392) om pliktexemplar av dokument. Hitta och läs alla förarbeten till författningen.