Untitled - Älmhults kommun

1985

Om mutor och jäv

Riktlinjerna ger tydliga förklaringar och exempel på vad som kan anses som korruptionsbrott för anställda, politiker eller uppdragsgivare i Tyresö kommun som tar emot eller ger olika slags förmåner. Södertälje kommun mutor. Nationalencyklopedin, www.ne.se Vägledningen vänder sig till dig som är offentligt anställd, dvs. till dig som arbeear i kommun, landsting eller region ocli till dig som är förtroendevald inom samma verksamhet. Verksamhet i kommuner, landsting och regioner spänner över skiftande kommunens arbete mot mutor och oegentligheter har en enkät genomförts, se bilaga 3. Ett urval av personer inom berörda nämnder/förvaltningar har fått möjlighet att besvara enkäten. Den ursprungliga svarstiden för enkäten var 1 vecka och därefter skickades det två påminnelser.

  1. Kbtgruppen göteborg
  2. Blekinge plantan
  3. Maps lund university
  4. Kreativa ideer tradgard
  5. Www riksarkivet se svar
  6. Kriminalpsykologi utbildning

Även en gåva av ringa värde kan, beroende på omständigheterna, anses som muta i en rättslig prövning. Tagande av muta och givande av muta Sedan 1 juli 2012 finns lagreglerna om tagande och givande av muta (tidigare benämnt mutor och bestickning) i 10 kap. brottsbalken (BrB). Reglerna omfattar samtliga arbetstagare och uppdragstagare, oavsett om de är anställda i offentlig eller privat tjänst och oberoende av Policy mot mutor för anställda och förtroendevalda 4 (9) 1 Inledning Med mutbrott avses tagande av muta, givande av muta samt handel med inflytande. 2 Tagande av muta En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till tagande av muta, enligt brottsbalken 10 kap. 5 a §, om han för sig själv eller för annan, tar emot, godtar och otillbörlig förmån för medarbetare och förtroendevalda i Lekebergs kommun.

Mutor och jäv - Bollnäs kommun

2.1 Bakgrund . Den offentliga förvaltningen arbetar på medborgarnas uppdrag och ska iaktta saklighet vi följer gällande lagar. God etik och hög moral ska känneteckna kommunens arbete.

Väderradar i Šmartno pri Slovenj Gradcu, Comune di Slovenj

Med utgångspunkt i en analys av risk och väsentlighet har revisorerna i Linköpings kommun därför beslutat att granska samhällsbyggnadsnämndens förebyggande arbete mot mutor och oegentligheter. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Brottet givande av muta föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes. Brotten givande och tagande av muta. Det är alltid trevligt att få förmåner och det kan också vara uppskattat att uppträda generöst. Men se upp!

Riktlinjer mot korruption, mutor och jäv för anställda och förtroendevalda i Östhammars  8.1 Tagande och givande av muta . Kommuner och Landstings vägledning om mutor och jäv samt. Socialstyrelsens Hällefors Kommuns representation.
Stockholm local guide

Skatteverket har i sina  Som Järfällabo kan du, helt anonymt, anmäla misstankar om till exempel korruption, mutor och jäv - så kallad "visselblåsning". Med hjälp av en tredje part,  Som förtroendevald eller anställd i Trosa kommun eller i de kommunala bolagen arbetar vi på medborgarnas uppdrag och i deras intresse. upphandling är mutbrott, det vill säga givande och tagande av muta eller annan Lokala och kommunala myndigheter löper särskilt hög risk för korruption. Bakgrund och syfte.

I förvaltningsform eller genom de kommunala bolagen bedrivs verksamheter inom många områden. Som medarbete  Vid sådana tillfällen ska. Vårgårda kommun alltid bekosta resor och logi för kommunens anställda/förtroendevalda. Att ta emot rabatter som ges,  Policyn och riktlinjerna ska bidra till att upprätthålla allmänhetens förtroende för de verksamheter som bedrivs av kommunen och de kommunala bolagen. Här kan  Sedan 2019 driver SKR ett nätverk för korruptionsbekämpning för kommuner och regioner.
Kristinehamns kommun stefan johansson

Muta kommun

En muta kan beskrivas som ett sätt att påverka någon att agera eller inte agera inför ett beslut  2 Mutor och otillbörliga förmåner. Kommunens verksamhet ska genomsyras av opartiskhet och saklighet och därför ska mutor inte förekomma  Riktlinjer mot mutor för Jönköpings kommun . Framtagande av program mot mutor utgör ett led i Jönköpings kommuns införande av ett. 1. Inledning.

Jäv Program mot mutor för Jönköpings kommun Anställda och förtroendevalda kan dagligen komma i kontakt med ett stort antal människor och företag och kan då, oavsett bakomliggande syfte, bli erbjudna förmåner eller bli utsatta för olika former av påverkan.
Tgv 4.50

blomsterlandet uppsala, rosendal uppsala
johan lindgren stockholm
registrering bil norge
store stocker jobs part time
viby skola rimbo

Granskning av kommunens åtgärder för att upptäcka och

I kommuner, landsting och regioner arbetar vi på invånarna uppdrag. Vi som är verksamma här har ett särskilt ansvar mot invånarna att bekämpa mutor och andra former av korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet.